Zadowolenie użytkowników z naszych produktów oraz obsługi to dla nas priorytet. Zależy nam, aby emocje związane z produktami pochodzącymi z naszego sklepu były tylko pozytywne. Dlatego właśnie jeżeli nie do końca jesteś usatysfakcjonowany zakupem, poświęć minutę na przeczytanie poniższych informacji. Być może Twoje wątpliwości, dotyczące sprzętu obejmuje gwarancja.

1. Co pokrywa ograniczona gwarancja/okres ubezpieczenia; Okres ubezpieczenia

Producent gwarantuje właścicielowi zakupionego sprzętu (“Produkt”), że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych na okres 24 miesięcy od daty dostawy przy zakupie detalicznym (“okres gwarancji”).

Roczna gwarancja to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny r. (“prawo konsumenckie”).

Ważne: Roczna gwarancja obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA: Zerwanie plomb zabezpieczających obudowę urządzenia lub własna ingerencja w oprogramowanie urządzenia (niezgodna z instrukcją obsługi) skutkuje z utratą gwarancji na urządzenie.

Jeżeli Produkt nie spełnia wymagań Ograniczonej Gwarancji podczas okresu gwarancyjnego, producent posiada dwie możliwości

- naprawa, wymiana produktu lub części,
- zwrot kosztów poniesionych za produkt przez kupującego (z wyłączeniem kosztów przesyłki).

Ograniczona Gwarancja jest przenoszona z kupującego na kolejnego właściciela, lecz nie wydłuży to okresu gwarancyjnego czy poszerzy ograniczonych praw ustanowionych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

UWAGA: W przypadku braku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze serwis może obciążyć klienta kosztami diagnozy w wysokości 40 zł.

UWAGA: Baterie (niebędące częścią urządzenia lub też dostępne z urządzeniem) objęte są 6-miesięczną gwarancją.

2. 14-dniowa Gwarancja Zwrotu Kosztów

Jeżeli jesteś pierwszym kupującym i z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z Produktu, przysługuje Tobie prawo zwrotu produktu w oryginalnym stanie, opakowaniu i z całą zawartością pudełka w terminie do czternastu (14) dni od daty dostawy, a my zobowiązujemy się do zwrotu pełnej kwoty zakupu.

W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

  • Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, suszarki, prostownice, golarki, szczoteczki do zębów, słuchawki douszne, itp.),
  • Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, licencje, itp.),

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).

Zwracając urządzenie zakupione w zestawie promocyjnym (gratis, bonus), należy odesłać do sklepu produkt wraz z dodatkowymi elementami (gratisem, bonusem). W innym wypadku zwrot będzie pomniejszony o wartość gratisu.

3. Proces wypełnienia reklamacji na mocy ograniczonej gwarancji

Jeżeli wyrażasz chęć zgłoszenia reklamacji na mocy niniejszej Gwarancji Ograniczonej, musisz powiadomić techwish.pl odnośnie roszczenia i przedstawić opis rzekomej awarii na adres hello@techwish.pl lub w czasie trwania gwarancji. Wysyłka urządzenia do serwisu jest realizowana na koszt klienta.

4. Rękojmia za wady

Do reklamacji na zasadzie rękojmi uprawnieni są wyłącznie konsumenci. W przypadku zamawiania towaru przed przedsiębiorców, reklamacje z tytułu rękojmi nie będą uwzględniane.